WYNIKI EDYCJI 2021

KAT. 1

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wapienna 2, Myszków

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Tysiąclecia 12, Ciężkowice

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, ul. Brzozowa 4, Grotniki


KAT. 2

I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, ul. Kościuszki 57, Stronie Śląskie

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 225 im. J. Gardeckiego, ul. J. Brożka 15, Warszawa

III miejsce - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3, ul. Dworcowa 6, Chojnice

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Gwiaździsta 2, Głogów


KAT. 3

I miejsce - CLV Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterek Powstania Warszawskiego, ul. W. Żywnego 25, Warszawa

II miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica, ul. Piłsudskiego 1, Tarnowskie Góry

III miejsce - Zespół Szkół im. M. Kopernika, ul. Zakładowa 1, Poręba

 
Orang roślin

PLANETA I ŻYCIE

KONKURS BIOLOGICZNY  1. W roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:


– KAT. 1 - uczniowie klas V - VI szkół podstawowych,

- KAT. 2 - uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych,

- KAT. 3 - uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.


2. W Wielkim Teście Edukacyjnym uczeń może wziąć udział w teście konkursowym z biologii (zakres zgodny z programem nauczania dla danej kategorii). Test przeprowadzony będzie online na platformie testowej. Test będzie trwał 45 minut i składał się będzie z 25 pytań (24 pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwartych oraz jednego pytania opisowego) na temat:


- KAT. 1 – organizmy żywe (chemizm, pięć królestw organizmów)

- KAT. 2 – ciało człowieka (tkanki, narządy, układy)

- KAT. 3 – procesy życiowe człowieka  (chemizm, metabolizm, układy i ich funkcje)

3. Uczestnik będzie mógł uzyskać w teście maksymalnie 30 punktów: po jednym punkcie za pytania zamknięte i otwarte oraz maksymalnie 6 punktów za pytanie opisowe.

4. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dowolną liczbę uczestników.

5. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe różnych typów, szkoły techniczne i zawodowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury i inne placówki edukacyjno-opiekuńcze.

6. Prawo uczestnictwa mają uczniowie, za których dokonana zostanie opłata w wysokości 10,00 zł. od osoby. Wpłaty mogą pochodzić m.in. od osób prywatnych (nauczycieli, opiekunów), firm, Komitetów Rodzicielskich, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność kulturalno-oświatową. Wpłat można dokonywać przelewem na konto lub przekazem pocztowym na adres Organizatora w tytule przelewu wpisując nazwę konkursu (Planeta i życie) i dane szkoły:

15 1050 1025 1000 0090 9604 1638

ING Bank Śląski

7. Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać mailem lub listownie do 26 lutego 2021 r. na adres Organizatora:

„PLANETA I ŻYCIE”

Biuro Doradztwa „RATIO”

Dębówka 48F, 05-870 Błonie

kontakt@wielkitestedukacyjny.com

8. Test konkursowy odbędzie się 23 marca 2021 r. w godzinach popołudniowych. Godzina konkursu będzie inna dla każdej z kategorii konkursowych.

9. Organizator prześle do 16 marca drogą mailową potwierdzenie udziału dla danej szkoły wraz z unikatowym kodem, godziną rozpoczęcia testu oraz linkiem do portalu testowego (prosimy o podanie adresu e-mail nauczyciela odpowiedzialnego za organizację Wielkiego Testu Edukacyjnego w szkole). Link do testu konkursowego zamieszczony zostanie również na naszej stronie internetowej.

10. Wyniki zostaną ogłoszone do 31 maja 2021 r. i przesłane wraz z nagrodami listownie na adres szkoły

11. Na laureatów I miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Na laureatów II i III miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody książkowe. Wszyscy uczniowie w szkole otrzymają dyplomy. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień krajowych oraz nagród rzeczowych.

12. Nauczyciel odpowiedzialny w szkole za organizację Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzyma zaświadczenie o zaangażowaniu i aktywności w Wielkim Teście Edukacyjnym.

13. Najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają dyplomy okolicznościowe i nagrody rzeczowe. Szkoły laureatów Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzymają dyplomy okolicznościowe.