WYNIKI EDYCJI 2021


KAT. 1

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 33 im. S. Kopcińskiego, ul. Michała Lermontowa 7, Łódź

II miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Sąsiedzka 13A, Świnoujście

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Kamienna 15, Białystok


KAT. 2

I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego, ul. Jedności Robotniczej 10, Głogów

II miejsce - Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. P. Adamowicza, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk

III miejsce - Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. P. Adamowicza, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk

III miejsce - Zespół Szkół, ul. Świętego Jakuba 20, Sobótka


KAT. 3

I miejsce - Zespół Szkół Elektrycznych im. Prof. J. Groszkowskiego, ul. 1000-lecia PP 14, Białystok

II miejsce - IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Staszica, Pl. W. Zillingera 1, Sosnowiec

III miejsce - I Licem Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Polna 8, Olkusz


Najliczniej reprezentowane szkoły:

- Liceum Ogólnokształcące im. KEN, ul. 1 Maja 17, Dynów

- I Licem Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Polna 8, Olkusz

 
Dziewczyna patrzy na model wahadła

NAUKA I TECHNIKA

KONKURS FIZYCZNY

1. W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:


KAT. 1 – uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych,

KAT. 2 – uczniowie klas I - II szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,

KAT. 3 – uczniowie klas III-IV szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.


2. W Wielkim Teście Edukacyjnym uczeń może wziąć udział w teście konkursowym z fizyki - zakres zgodny z programem nauczania (zakres podstawowy) dla danej kategorii. Test przeprowadzony będzie online na platformie testowej. Test będzie trwał 45 minut i składał się będzie z 25 pytań (24 pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwartych oraz jednego pytania opisowego) na temat:

- KAT. 1 – właściwości i budowa materii, hydrostatyka i aerostatyka

- KAT. 2 – mechanika, grawitacja

- KAT. 3 – prąd elektryczny, magnetyzm, elektrostatyka

3. Uczestnik będzie mógł uzyskać w teście maksymalnie 30 punktów: po jednym punkcie za pytania zamknięte i otwarte oraz maksymalnie 6 punktów za pytanie opisowe.

4. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dowolną liczbę uczestników. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

5. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe różnych typów, szkoły techniczne i zawodowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury i inne placówki edukacyjno-opiekuńcze.

6. Prawo uczestnictwa mają uczniowie, za których dokonana zostanie opłata w wysokości 10,00 zł. od osoby. Wpłaty mogą pochodzić m.in. od osób prywatnych (nauczycieli, opiekunów), firm, Komitetów Rodzicielskich, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność kulturalno-oświatową. Wpłat można dokonywać przelewem na konto lub przekazem pocztowym na adres Organizatora w tytule przelewu wpisując nazwę konkursu (NAUKA I TECHNIKA) i dane szkoły:


15 1050 1025 1000 0090 9604 1638

ING Bank Śląski


7. Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać mailem lub listownie do 31 października 2021 r. na adres Organizatora:

„NAUKA i TECHNIKA”

Biuro Doradztwa „RATIO”

Dębówka 48F, 05-870 Błonie

kontakt@wielkitestedukacyjny.com

8. Test konkursowy odbędzie się 24 listopada 2021 r. w godzinach popołudniowych. Godzina konkursu będzie inna dla każdej z kategorii konkursowych.

9. Organizator prześle do 10 listopada drogą mailową potwierdzenie udziału dla danej szkoły wraz z unikatowym kodem konkursowym, godziną rozpoczęcia testu oraz linkiem do portalu testowego (prosimy o podanie adresu e-mail nauczyciela odpowiedzialnego za organizację Wielkiego Testu Edukacyjnego w szkole).

10. Wyniki zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2021 r. i przesłane wraz z nagrodami listownie na adres szkoły.

11. Na laureatów I i II miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Na laureatów III miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody książkowe. Wszyscy uczniowie w szkole otrzymają dyplomy. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień krajowych oraz nagród rzeczowych.

12. Nauczyciel odpowiedzialny w szkole za organizację Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzyma zaświadczenie o zaangażowaniu i aktywności w Wielkim Teście Edukacyjnym.

13. Najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają dyplomy okolicznościowe i nagrody rzeczowe. Szkoły laureatów Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzymają dyplomy okolicznościowe.