WYNIKI EDYCJI 2021


KAT. 1

I miejsce - Szkoła Podstawowa "Strumienie", ul. 3 Maja 129, Józefów

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Obrońców Radiostacji "Wisła" AK, Golkowice 454

III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej, ul. Kolejowa 7a, Żerniki Wrocławskie


KAT. 2

I miejsce - Zespół Placówek Oświatowych, ul. Spółdzielcza 15, Piszczac

II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 82 im. Prof. Jana Czochralskiego, ul. Radarowa 26, Gdańsk

III miejsce - Szkoła Podstawowa im. 11 listopada 1918 r., Domanice Kolonia 18


KAT. 3

I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. St. Czarnieckiego, ul. Warszawska 25, Kozienice

II miejsce - Technikum TEB Edukacja, ul. S. Sempołowskiej 22, Bielsko-Biała

III miejsce - Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ul. Szczęśliwicka 33A, Warszawa

 
Starożytne pojemniki

WIEKI I DZIEJE

KONKURS HISTORYCZNY

1. W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

KAT. 1 – uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych,

KAT. 2 – uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych,

KAT. 3 – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

2. W Wielkim Teście Edukacyjnym uczeń może wziąć udział w teście konkursowym z historii - zakres zgodny z programem nauczania (zakres podstawowy) dla danej kategorii. Test przeprowadzony będzie online na platformie testowej. Test będzie trwał 45 minut i składał się będzie z 25 pytań (24 pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwartych oraz jednego pytania opisowego) na temat:

- KAT. 1 – WIELKIE POCZĄTKI (państwo polskie do XV w, wielkie odkrycia geograficzne)

- KAT. 2 – WIELKIE ZMIANY (czas rozbiorów, państwo polskie w epoce napoleońskiej)

- KAT. 3 – WIELKIE WOJNY (sprawa polska w czasie I wojny światowej, państwo polskie w czasie II wojny światowej)

3. Uczestnik będzie mógł uzyskać w teście maksymalnie 30 punktów: po jednym punkcie za pytania zamknięte i otwarte oraz maksymalnie 6 punktów za pytanie opisowe.

4. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dowolną liczbę uczestników. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

5. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe różnych typów, szkoły techniczne i zawodowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury i inne placówki edukacyjno-opiekuńcze.

6. Prawo uczestnictwa mają uczniowie, za których dokonana zostanie opłata w wysokości 10,00 zł. od osoby. Wpłaty mogą pochodzić m.in. od osób prywatnych (nauczycieli, opiekunów), firm, Komitetów Rodzicielskich, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność kulturalno-oświatową. Wpłat można dokonywać przelewem na konto lub przekazem pocztowym na adres Organizatora w tytule przelewu wpisując nazwę konkursu (WIEKI I DZIEJE) i dane szkoły:

15 1050 1025 1000 0090 9604 1638

ING Bank Śląski

7. Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać mailem lub listownie do 31 października 2021 r. na adres Organizatora:

„WIEKI i DZIEJE”

Biuro Doradztwa „RATIO”

Dębówka 48F, 05-870 Błonie

kontakt@wielkitestedukacyjny.com

8. Test konkursowy odbędzie się 23 listopada 2021 r. w godzinach popołudniowych. Godzina konkursu będzie inna dla każdej z kategorii konkursowych.

9. Organizator prześle do 9 listopada drogą mailową potwierdzenie udziału dla danej szkoły wraz z unikatowym kodem konkursowym, godziną rozpoczęcia testu oraz linkiem do portalu testowego (prosimy o podanie adresu e-mail nauczyciela odpowiedzialnego za organizację Wielkiego Testu Edukacyjnego w szkole).

11. Wyniki zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2021 r. i przesłane wraz z nagrodami listownie na adres szkoły.

12. Na laureatów I i II miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Na laureatów III miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody książkowe. Wszyscy uczniowie w szkole otrzymają dyplomy. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień krajowych oraz nagród rzeczowych.

13. Nauczyciel odpowiedzialny w szkole za organizację Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzyma zaświadczenie o zaangażowaniu i aktywności w Wielkim Teście Edukacyjnym.

13. Najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają dyplomy okolicznościowe i nagrody rzeczowe. Szkoły laureatów Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzymają dyplomy okolicznościowe.