WYNIKI EDYCJI 2022

KAT.1

I miejsce - Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Olimpijczyków Polskich, ul. Leśna 1, Stawiguda

II miejsce - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 72 im. W. Zarembowicza, ul. Trwała 17-19, Wrocław

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 55 im. J. Iwaszkiewicza, ul. Dobczycka 20, Kraków

KAT.2

I miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. L. Lisa – Kuli, ul.ks. J. Jałowego 22, Rzeszów

II miejsce - IV Liceum Ogólnokształcace  im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 1/5, Toruń

III miejsce - III Liceum Ogólnokształcące Im. Plk. Czachowskiego, ul. Traugutta 44, Radom

KAT.3

I miejsce - Technikum nr 19 im. J. Piłsudskiego, ul. 28-go Czerwca 1956r. 352/360, Poznań

II miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte, ul. Sobczyńskiego 1A, Mrągowo

III miejsce - Liceum Ogólnokształcące nr XII im. B. Chrobrego, pl. Orląt Lwowskich 2A, Wrocław

 
Studenci chemii

ODKRYCIA I REAKCJE

KONKURS CHEMICZNY
EDYCJA 2022

  1. W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:


- KAT. 1– uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych,

- KAT. 2 – uczniowie klas I i II szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

- KAT. 3 - uczniowie klas III i IV szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych


2. W Wielkim Teście Edukacyjnym uczeń może wziąć udział w teście konkursowym z chemii (zakres zgodny z programem nauczania dla danej kategorii). Test przeprowadzony będzie online na platformie testowej. Test będzie trwał 45 minut i składał się będzie z 25 pytań (24 pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwartych oraz jednego pytania opisowego) na temat:


- KAT.1 – budowa atomu i układ okresowy (atomy, cząsteczki, wiązania, pierwiastki i ich właściwości)

- KAT.2 – chemia nieorganiczna (pierwiastki, związki, reakcje)

- KAT.3 - chemia organiczna (węglowodory i ich pochodne)


3. Uczestnik będzie mógł uzyskać w teście maksymalnie 30 punktów: po jednym punkcie za pytania zamknięte i otwarte oraz maksymalnie 6 punktów za pytanie opisowe.

4.  Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dowolną liczbę uczestników.

5. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe różnych typów, szkoły techniczne i zawodowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury i inne placówki edukacyjno-opiekuńcze.

6. Prawo uczestnictwa mają uczniowie, za których dokonana zostanie opłata w wysokości 10,00 zł. od osoby. Wpłaty mogą pochodzić m.in. od osób prywatnych (nauczycieli, opiekunów), firm, Komitetów Rodzicielskich, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność kulturalno-oświatową. Wpłat można dokonywać przelewem na konto lub przekazem pocztowym na adres Organizatora w tytule przelewu wpisując nazwę konkursu (Odkrycia i reakcje) i dane szkoły:

15 1050 1025 1000 0090 9604 1638

ING Bank Śląski


7. Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać mailem lub listownie do 31 marca 2022 r. na adres Organizatora:

„ODKRYCIA I REAKCJE”

Biuro Doradztwa „RATIO”

Dębówka 48F, 05-870 Błonie

kontakt@wielkitestedukacyjny.com


8. Test konkursowy odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. w godzinach popołudniowych. Godzina konkursu będzie inna dla każdej z kategorii konkursowych.

9. Organizator prześle do 20 kwietnia drogą mailową potwierdzenie udziału dla danej szkoły wraz z unikatowym kodem, godziną rozpoczęcia testu oraz linkiem do portalu testowego (prosimy o podanie adresu e-mail nauczyciela odpowiedzialnego za organizację Wielkiego Testu Edukacyjnego w szkole). Link do testu konkursowego zamieszczony zostanie również na naszej stronie internetowej.

10. Wyniki zostaną ogłoszone do 31 maja 2022 r. i przesłane wraz z nagrodami listownie na adres szkoły.

11. Na laureatów I i II miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Na laureatów III miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody książkowe. Wszyscy uczniowie w szkole otrzymają dyplomy. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień krajowych oraz nagród rzeczowych.

12. Nauczyciel odpowiedzialny w szkole za organizację Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzyma zaświadczenie o zaangażowaniu i aktywności w Wielkim Teście Edukacyjnym.

13. Najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają dyplomy okolicznościowe i nagrody rzeczowe. Szkoły laureatów Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzymają dyplomy okolicznościowe.

 
 

WYNIKI EDYCJI 2021

KAT. 1

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Gwiaździsta 2, Głogów

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Wł. Reymonta, ul. Lipowa 2a, Szczutowo

III miejsce - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Osieku, Osiek 79B


KAT.2

I miejsce - VIII Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego, ul. Zaporoska 71, Wrocław

II miejsce - Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących, ul. Tysiąclecia 15, Wysokie Mazowieckie

II miejsce - Zespół Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza, ul. Kobylińskiego 25, Płock

III miejsce - Zespół Szkół nr 1, ul. Matejki 5, Brodnica

Nagrodę dla szkoły, która zgłosiła największą liczbę uczestników otrzymuje:

I Liceum Ogólnokształcące im J. Smolenia, ul. Strzelców Bytomskich 11, Bytom