WYNIKI EDYCJI 2022

KAT.1

I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Obrońców Radiostacji "Wisła" AK, Golkowice 454

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Stankiewicza, ul. 9-go Maja 4, Gryfino

III miejsce - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Leśniakowiźnie, ul. Kasprzykiewicza 153

KAT.2

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Joteyko, ul. Zielony Rynek 2, Grodzisk Mazowiecki

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Kościelna 25 A, Dąbrowa Tarnowska

III miejsce - Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Konopnickiej, Gole 51

KAT.3

I miejsce - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3, ul. Piłsudskiego 68, Końskie

II miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego, ul. Piłsudskiego 4, Tarnów

III miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. S. Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1, Płock

 
Miłujcie świata

MORZA I LĄDY

KONKURS GEOGRAFICZNY
EDYCJA 2022

  1. W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:


- KAT. 1 – uczniowie klas V - VI szkół podstawowych,

- KAT. 2 – uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych,

- KAT. 3 – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.


2. W Wielkim Teście Edukacyjnym uczeń może wziąć udział w teście konkursowym z geografii (zakres zgodny z programem nauczania dla danej kategorii). Test przeprowadzony będzie online na platformie testowej. Test będzie trwał 45 minut i składał się będzie z 25 pytań (24 pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwartych oraz jednego pytania opisowego) na temat:


- KAT. 1 – Ziemia w Układzie Słonecznym (współrzędne geograficzne, ruchy Ziemi i układ słoneczny, strefy klimatyczne)

- KAT. 2 – geografia świata: kontynenty (położenie, ogólna charakterystyka geograficzna i przyrodnicza)

- KAT. 3 – geografia społeczno-gospodarcza Polski (rolnictwo, przemysł, usługi, zaludnienie)

3. Uczestnik będzie mógł uzyskać w teście maksymalnie 30 punktów: po jednym punkcie za pytania zamknięte i otwarte oraz maksymalnie 6 punktów za pytanie opisowe.

4. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dowolną liczbę uczestników.

5. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe różnych typów, szkoły techniczne i zawodowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury i inne placówki edukacyjno-opiekuńcze.

6. Prawo uczestnictwa mają uczniowie, za których dokonana zostanie opłata w wysokości 10,00 zł. od osoby. Wpłaty mogą pochodzić m.in. od osób prywatnych (nauczycieli, opiekunów), firm, Komitetów Rodzicielskich, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność kulturalno-oświatową. Wpłat można dokonywać przelewem na konto lub przekazem pocztowym na adres Organizatora w tytule przelewu wpisując nazwę konkursu (Morza i lądy) i dane szkoły:

15 1050 1025 1000 0090 9604 1638

ING Bank Śląski


7. Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać mailem lub listownie do 31 marca 2022 r. na adres Organizatora:

„MORZA i LĄDY”

Biuro Doradztwa „RATIO”

Dębówka 48F, 05-870 Błonie

kontakt@wielkitestedukacyjny.com


8. Test konkursowy odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. w godzinach popołudniowych. Godzina konkursu będzie inna dla każdej z kategorii konkursowych.

9. Organizator prześle do 19 kwietnia drogą mailową potwierdzenie udziału dla danej szkoły wraz z unikatowym kodem, godziną rozpoczęcia testu oraz linkiem do portalu testowego (prosimy o podanie adresu e-mail nauczyciela odpowiedzialnego za organizację Wielkiego Testu Edukacyjnego w szkole). Link do testu konkursowego zamieszczony zostanie również na naszej stronie internetowej.

10. Wyniki zostaną ogłoszone do 31 maja 2022 r. i przesłane wraz z nagrodami listownie na adres szkoły.

11. Na laureatów I i II miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Na laureatów III miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody książkowe. Wszyscy uczniowie w szkole otrzymają dyplomy. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień krajowych oraz nagród rzeczowych.

12. Nauczyciel odpowiedzialny w szkole za organizację Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzyma zaświadczenie o zaangażowaniu i aktywności w Wielkim Teście Edukacyjnym.

13. Najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają dyplomy okolicznościowe i nagrody rzeczowe. Szkoły laureatów Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzymają dyplomy okolicznościowe.

 
 

WYNIKI EDYCJI 2021

KAT. 1

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 27 im. J. Kusocińskiego, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19, Bielsko - Biała

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Krawiecka 3, Nysa

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marynarki Wojennej RP, ul. 1 - go Maja 19, Wołomin


KAT. 2

I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Kościelna 25 A, Dąbrowa Tarnowska

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Tysiąclecia 12, Ciężkowice

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Piłsudskiego, ul. Szkolna 31, Otwock


KAT. 3

I miejsce - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica, ul. Staszica 4, Stąporków

II miejsce - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Wł. Grabskiego, ul. Kaliska 5a, Łowicz

III miejsce - VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, ul. Cegielskiego 1, Poznań