Education Books Bookshelfs

WIELKI

TEST EDUKACYJNY

ROZWIJAJ SIĘ Z NAMI!

 

KONKURSY I TESTY

WIELKI TEST EDUKACYJNY
Tu znajdziesz aktualne informacje o naszych konkursach i testach.
Zaglądaj tu jak najczęściej i bądź na bieżąco!

Orang roślin

PLANETA I ŻYCIE

31 MARCA 2022 r. - termin nadsyłania zgłoszeń

Konkurs testowy z BIOLOGII na platformie edukacyjnej.

Miłujcie świata

MORZA I LĄDY

31 MARCA 2022 r. - termin nadsyłania zgłoszeń

Konkurs testowy z GEOGRAFII na platformie edukacyjnej.

Studenci chemii

ODKRYCIA I REAKCJE

31 MARCA 2022 r. - termin nadsyłania zgłoszeń

Konkurs testowy z CHEMII na platformie edukacyjnej.

Dziewczyna patrzy na model wahadła

NAUKA I TECHNIKA

31 PAŹDZIERNIKA 2021 r. - WYDŁUŻONY termin nadsyłania zgłoszeń

Konkurs testowy z FIZYKI na platformie edukacyjnej.

Starożytne pojemniki

WIEKI I DZIEJE

31 PAŹDZIERNIKA 2021 r. - WYDŁUŻONY termin nadsyłania zgłoszeń

Konkurs testowy z HISTORII na platformie edukacyjnej.

wody koloru farby

ŚWIAT i JA
Konkurs prac plastycznych i pisemnych, jesienna edycja 2021 przebiega pod hasłem
"JA W PRZYSZŁOŚCI"

30 LISTOPADA 2021 r. - termin nadsyłania zgłoszeń

„JA W PRZYSZŁOŚCI”
Nasze życie nie wygląda już tak jak jeszcze pięć lat temu. Zmiany w środowisku. Nowe technologie. Nowe trendy. Nowe podejście do otaczającego nas świata. A w tym wszystkim my. Czy za dwadzieścia lat nadal będziemy tacy sami? Czy telefon zastąpi hologram? Czy znikną samochody? Czy spełnimy swoje marzenia?
Przedstaw swoją pracą jak wyobrażasz sobie przyszłość… swoją, najbliższych, całego świata.

 

"Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski."

Benjamin Franklin

Wielki Test Edukacyjny

Kursy naukowe
 

Kontakt

BIURO DORADZTWA "RATIO"

Dębówka 48F, 05-870 Błonie

(+48) 601 45 88 55

Pisanie listów
 
Adult Students

FAQ

 

Kto może zgłosić uczestników do konkursu?

Uczestników do konkursu mogą zgłaszać: szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe różnych typów, szkoły techniczne i zawodowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury i inne placówki edukacyjno-opiekuńcze.

W jaki sposób można zgłosić uczestników do konkursu?

Należy przesłać kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres Organizatora Wielkiego Testu Edukacyjnego:
Biuro Doradztwa „RATIO”
Dębówka 48F, 05-870 Błonie
bądź mailem na adres korespondencyjny:
wielkitestedukacyjny@gmail.com

Ile prac w Konkursie "ŚWIAT i JA" może wykonać jeden uczestnik?

Uczestnik w swojej kategorii wiekowej może wykonać jedną pracę pisemną i/lub jedną pracę plastyczną.

Jaka jest opłata za udział w konkursie?

Opłata za udział  w Konkursie "ŚWIAT i JA" wynosi 10 zł za każdego uczestnika w danej kategorii wiekowej. Jeśli uczestnik w ramach jednej kategorii wiekowej wykonuje pracę pisemną i pracę plastyczną opłata za niego wynosi 15 zł. Prace są oceniane oddzielnie.

Opłata za udział w Konkursach "MORZA i LĄDY", "PLANETA i ŻYCIE" i "ODKRYCIA i REAKCJE" wynosi 10 zł za każdego uczestnika w danej kategorii wiekowej.

Jakie są dozwolone techniki wykonania pracy konkursowej?

Praca pisemna to tekst i elementy graficzne np.: praca albumowa, sprawozdanie, reportaż, opowiadanie, wiersz, może zawierać rysunki, zdjęcia, wycinki, wyklejanki itp. (format A4)

Praca plastyczna np.: praca malarska, rysunek, kolaż, plakat, wyklejanka, zestaw fotografii itp. (format od A5 do A3)

Kiedy i w jaki sposób otrzymamy wyniki i nagrody?

Wyniki Konkursu "ŚWIAT i JA" zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2021 r. i wraz z nagrodami zostaną przesłane listownie na adres szkoły.


Wyniki Konkursów "MORZA i LĄDY", "PLANETA i ŻYCIE" i "ODKRYCIA i REAKCJE" zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2021 r. i wraz z nagrodami zostaną przesłane listownie na adres szkoły.

W jakiej formie przeprowadzony będzie test konkursowy?

Test konkursowy "MORZA i LĄDY", "PLANETA i ŻYCIE" i "ODKRYCIA i REAKCJE" odbędzie się online na platformie edukacyjnej. Test składał się będzie z 24 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru i pytań otwartych oraz jednego pytania opisowego.