PRACE LAUREATÓW EDYCJI 2021
"WAŻNE... NAJWAŻNIEJSZE"

kat 1.jpg

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA I

I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 80 im. K. Makuszyńskiego, ul. Pogodna 84, Poznań

II miejsce -  Filialna Szkoła Podstawowa w Korytnicy

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 22 im. B. Prusa, ul. Rzeckiego 10, Lublin

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA II

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dr K. Ptaszyńskiego, ul. Działowa 1, Hajnówka

II miejsce - Zespół Szkolno - Przedszkolny im. F. Jujki, ul. Główna 37, Stary Targ

III miejsce - Szkoła Podstawowa, ul. bp M. Kozala 3, Janikowo

kat 2.jpg
kat 3.jpg

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA III

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II, ul. Harcerska 9, Ząbki

II miejsce - Zespół Szkół Publicznych, ul. Wojska Polskiego 19A, Łęknica

III miejsce – nie przyznano

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA IV

I miejsce - Branżowa Szkoła I st. Nr 22, ul. Polanki 122, Gdańsk

II miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Plac Wolności 7B, Cieszyn

III miejsce - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wł. Reymonta, pl. Kościelny 2, Bierutów

III miejsce - Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego, ul. T. Kościuszki 24, Kutno

kat 4.jpg
Trzymać książkę

PRACE LITERACKIE - KATEGORIA III

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Gwiaździsta 2, Głogów

II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Natolinie

III miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego, ul. Szkolna 1, Libiąż

PRACE LITERACKIE - KATEGORIA IV

I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, ul. Dąbrowskiego 6, Zduńska Wola

II miejsce - II Liceum Ogólnokształcące Im. J. Chreptowicza, ul. Rosłońskiego 1, Ostrowiec Świętokrzyski

III miejsce - V Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta, ul. Traugutta 52 a, Radom

Czytając książkę
 
wody koloru farby

ŚWIAT I JA

  1. Wiosenna edycja 2021 Wielkiego Testu Edukacyjnego „ŚWIAT i JA” przebiega pod hasłem:


"WAŻNE... NAJWAŻNIEJSZE"

Jesteśmy różni. Mamy inne potrzeby i marzenia. Dążymy do różnych celów. Każdy z nas inaczej spędza wolny czas. W czasie pandemii wielu rzeczy zostaliśmy pozbawieni. Może to sprawiło, że zrozumieliśmy co jest dla nas najważniejsze? A może już to wiedzieliśmy?

Przedstaw swoją pracą: co dla Ciebie jest ważne…najważniejsze.

2. W roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:

KAT. 1– uczniowie klas I-III szkół podstawowych,

KAT. 2– uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych,

KAT. 3– uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych,

KAT. 4 – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

3. W Wielkim Teście Edukacyjnym uczeń może wykonać pracę w jednej lub w obu wymienionych poniżej kategoriach prac konkursowych:

- praca plastyczna (KAT. 1-4) np.: praca malarska, rysunek, kolaż, plakat, wyklejanka, zestaw fotografii (format  od A5 do A3)

- praca pisemna (KAT. 3-4) np.: praca albumowa, sprawozdanie, reportaż, opowiadanie, wiersz itp. (format A4)

4. Każda placówka edukacyjna może zgłosić do konkursu dowolną liczbę osób.

5. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać: szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe różnych typów, szkoły techniczne i zawodowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury i inne placówki edukacyjno-opiekuńcze.

6. Prawo uczestnictwa mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10,00 zł od osoby. Jeśli ten sam uczeń wykonuje pracę w obu wymienionych kategoriach opłata wynosi 15 zł za obie kategorie prac konkursowych. Wpłaty mogą pochodzić m.in. od osób prywatnych (nauczycieli, opiekunów, rodziców), firm, Komitetów Rodzicielskich, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność kulturalno-oświatową. Wpłat można dokonywać przelewem na konto lub przekazem pocztowym na adres Organizatora w tytule przelewu wpisując dane szkoły:

15 1050 1025 1000 0090 9604 1638

ING Bank Śląski

7. Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty oraz pracami konkursowymi należy przesłać do 17 kwietnia 2021 r. listownie lub mailowo na adres Organizatora Wielkiego Testu Edukacyjnego:

„ŚWIAT I JA”

Biuro Doradztwa „RATIO”

Dębówka 48F, 05-870 Błonie

kontakt@wielkitestedukacyjny.com

Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem wykonawcy, tytułem, nazwą i adresem szkoły oraz kategorią wiekową uczestnika. Prace oceniać będzie pięcioosobowe Jury Wielkiego Testu Edukacyjnego, składające się z nauczyciela plastyki, nauczyciela nauczania początkowego, autora książek dla dzieci i młodzieży, psychologa szkolnego i ucznia starszych klas szkoły podstawowej.

8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

9. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2021 r.

10. Na laureatów I i II miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Na laureatów III miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody książkowe. Wszyscy uczniowie w szkole otrzymają dyplomy uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień krajowych oraz nagród rzeczowych.

11. Nauczyciel odpowiedzialny w szkole za organizację Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzyma zaświadczenie o zaangażowaniu i aktywności w Wielkim Teście Edukacyjnym.

12. Najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają dyplomy okolicznościowe i nagrody rzeczowe. Szkoły laureatów Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzymają dyplomy okolicznościowe.

13. Wszystkie wyniki wraz z nagrodami zostaną przesłane listownie na adres szkoły.


 

PRACE LAUREATÓW EDYCJI 2020
"DZIWNY ROK"

kat1.jpg

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA I

I miejsce - Filialna Szkoła Podstawowa, Korytnica 24

II miejsce -  Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65, Ostrowiec Świętokrzyski

III miejsce - Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Oświęcimska 51, Tychy

wyróżnienie - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Osiedle Zielone 1A, Sokółka

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA II

I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. A. Mickiewicza, ul. Kopernika 13, Słupca

II miejsce - Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, ul. Gołębia 8, Poznań

III miejsce - Zespół Szkolno – Przedszkolny, Szczyrzyc 123

kat2.jpg
KAT3.jpg

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA III

I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. A. Mickiewicza, ul. Kopernika 13, Słupca

II miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Osiedle Zielone 1A, Sokółka

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Harcerska 9, Ząbki

wyróżnienie - Szkoła Podstawowa nr 16 z oddziałami integracyjnymi, ul. M. Konopnickiej 56, Dąbrowa Górnicza

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA IV

I miejsce - CXIV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 31, ul. Felińskiego 13, Warszawa

II miejsce - Zespół Szkół Agrobiznesu, ul. Parkowa 2, Człuchów

III miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej, ul. M. Skłodowskiej - Curie 9, Świebodzice

wyróżnienie

- V Liceum Ogólnokształcące im. A. Struga, ul. Górnych Wałów 29, Gliwice

- Prywatny Zespół Szkół, ul. Harcerska 4, Czarnków

KAT4.jpg
Maszyna do pisania Klawisze

PRACE LITERACKIE - KATEGORIA II

I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Bpa. Wojciecha Tomaki, Trzebownisko 965

II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Korczaka, ul. 1 Maja 42, Nidzica

III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów, ul. Kaliska 52, Nowe Skalmierzyce

wyróżnienie

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika, ul. Letnia 1, Wągrowiec

PRACE LITERACKIE - KATEGORIA III

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. L. Teligi, ul. Cylkowskiego 5, Gdynia

II miejsce - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "SZKOŁA 707", ul. Myśliwska 15 C, Karpacz

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Strzelców Bytomskich 1, Pyskowice

ułożone Książki
Kobieta trzyma książkę

PRACE LITERACKIE - KATEGORIA IV

I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, ul. Dąbrowskiego 6, Zduńska Wola

II miejsce - I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół im. J. Piłsudskiego, ul. Długa 35, Garwolin

III miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, ul. 11 Listopada 2a, Piastów

wyróżnienie

- Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, ul. 11 Listopada 2a, Piastów

- I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego, ul. Sienkiewicza 2, Cieszyn

- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, ul. Kowalskiego 3, Puławy