wody koloru farby

ŚWIAT I JA

  1. Edycja 2020/2021 Wielkiego Testu Edukacyjnego „ŚWIAT i JA” przebiega pod hasłem:

„DZIWNY ROK”

Rok 2020 jest najdziwniejszy ze wszystkich w XXI wieku. Nasze życie codzienne, relacje z innymi, sposób spędzania czasu oraz nasze możliwości rozwoju bardzo się zmieniły. W jaki sposób ten rok wpłynął na Ciebie, Twoich bliskich i cały świat? Czy jest to dla Ciebie czas stracony czy raczej czas większych możliwości?

Jak wygląda życie Twoje i innych w tych nietypowych czasach?

Przedstaw swoją pracą: jaki dla Ciebie jest ten dziwny rok?

2. W roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:

KAT. 1– uczniowie klas I-III szkół podstawowych,

KAT. 2– uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych,

KAT. 3– uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych,

KAT. 4 – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

3. W Wielkim Teście Edukacyjnym uczeń może wykonać pracę w jednej lub w obu wymienionych poniżej kategoriach prac konkursowych:

- praca pisemna np.: praca albumowa, sprawozdanie, reportaż, opowiadanie itp. (format A4)

- praca plastyczna np.: praca malarska, rysunek, kolaż, plakat, wyklejanka, fotografia (format  od A5 do A3)

4. Każda placówka edukacyjna może zgłosić do konkursu dowolną liczbę osób.

5. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać: szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe różnych typów, szkoły techniczne i zawodowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury i inne placówki edukacyjno-opiekuńcze.

6. Prawo uczestnictwa mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10,00 zł. Od osoby. Jeśli ten sam uczeń wykonuje pracę w obu wymienionych kategoriach opłata wynosi 15 zł za obie kategorie prac konkursowych. Wpłaty mogą pochodzić m.in. od osób prywatnych (nauczycieli, opiekunów), firm, Komitetów Rodzicielskich, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność kulturalno-oświatową. Wpłat można dokonywać przelewem na konto lub przekazem pocztowym na adres Organizatora w tytule przelewu wpisując dane szkoły:

15 1050 1025 1000 0090 9604 1638

ING Bank Śląski

7. Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty oraz pracami konkursowymi należy przesłać do dnia 11 grudnia 2020 r.

listownie na adres Organizatora Wielkiego Testu Edukacyjnego:

„ŚWIAT I JA”

Biuro Doradztwa „RATIO”

Dębówka 48F, 05-870 Błonie

bądź mailem na adres korespondencyjny:  kontakt@wielkitestedukacyjny.com

Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem wykonawcy, tytułem, nazwą i adresem szkoły oraz kategorią wiekową uczestnika. Prace oceniać będzie pięcioosobowe Jury Wielkiego Testu Edukacyjnego, składające się z nauczyciela plastyki, nauczyciela nauczania początkowego, autora książek dla dzieci i młodzieży, psychologa szkolnego i ucznia starszych klas szkoły podstawowej.

8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

9. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 stycznia 2021 r.

10. Na laureatów I miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Na laureatów II i III miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody książkowe. Wszyscy uczniowie w szkole otrzymają dyplomy uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień krajowych oraz nagród rzeczowych.

11. Nauczyciel odpowiedzialny w szkole za organizację Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzyma zaświadczenie o zaangażowaniu i aktywności w Wielkim Teście Edukacyjnym.

12. Najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają dyplomy okolicznościowe i nagrody rzeczowe. Szkoły laureatów Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzymają dyplomy okolicznościowe.

13. Wszystkie wyniki wraz z nagrodami zostaną przesłane listownie na adres szkoły.


 

PRACE LAUREATÓW EDYCJI 2020

kat1.jpg

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA I

I miejsce - Filialna Szkoła Podstawowa, Korytnica 24

II miejsce -  Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65, Ostrowiec Świętokrzyski

III miejsce - Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Oświęcimska 51, Tychy

wyróżnienie - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Osiedle Zielone 1A, Sokółka

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA II

I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. A. Mickiewicza, ul. Kopernika 13, Słupca

II miejsce - Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, ul. Gołębia 8, Poznań

III miejsce - Zespół Szkolno – Przedszkolny, Szczyrzyc 123

kat2.jpg
KAT3.jpg

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA III

I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. A. Mickiewicza, ul. Kopernika 13, Słupca

II miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Osiedle Zielone 1A, Sokółka

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Harcerska 9, Ząbki

wyróżnienie - Szkoła Podstawowa nr 16 z oddziałami integracyjnymi, ul. M. Konopnickiej 56, Dąbrowa Górnicza

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA IV

I miejsce - CXIV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 31, ul. Felińskiego 13, Warszawa

II miejsce - Zespół Szkół Agrobiznesu, ul. Parkowa 2, Człuchów

III miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej, ul. M. Skłodowskiej - Curie 9, Świebodzice

wyróżnienie

- V Liceum Ogólnokształcące im. A. Struga, ul. Górnych Wałów 29, Gliwice

- Prywatny Zespół Szkół, ul. Harcerska 4, Czarnków

KAT4.jpg
Maszyna do pisania Klawisze

PRACE LITERACKIE - KATEGORIA II

I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Bpa. Wojciecha Tomaki, Trzebownisko 965

II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Korczaka, ul. 1 Maja 42, Nidzica

III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów, ul. Kaliska 52, Nowe Skalmierzyce

wyróżnienie

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika, ul. Letnia 1, Wągrowiec

PRACE LITERACKIE - KATEGORIA III

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. L. Teligi, ul. Cylkowskiego 5, Gdynia

II miejsce - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "SZKOŁA 707", ul. Myśliwska 15 C, Karpacz

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Strzelców Bytomskich 1, Pyskowice

ułożone Książki
Kobieta trzyma książkę

PRACE LITERACKIE - KATEGORIA IV

I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, ul. Dąbrowskiego 6, Zduńska Wola

II miejsce - I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół im. J. Piłsudskiego, ul. Długa 35, Garwolin

III miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, ul. 11 Listopada 2a, Piastów

wyróżnienie

- Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, ul. 11 Listopada 2a, Piastów

- I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego, ul. Sienkiewicza 2, Cieszyn

- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, ul. Kowalskiego 3, Puławy

 
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 by Wielki Test Edukacyjny. Stworzone przy pomocy Wix.com