PRACE LAUREATÓW EDYCJI 2021
"JA W PRZYSZŁOŚCI"

kat1.jpg

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA I

I miejsce - Międzynarodowa Europejska Szkoła Podstawowa, ul. Wiertnicza 140, Warszawa
II miejsce -  Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. J. Piwnika "Ponurego" 1, Ełk
III miejsce - Zespół Szkolno – Przedszkolny, Świnna Poręba 216

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA II

I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej, ul. Kuźnicza 1, Kuźniczysko

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7 im. C. Kamińskiego, ul. Starowiejska 23, Siedlce

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 8 im. J. Wyżykowskiego, ul. Parkowa 2, Lubin

kat2.jpg
kat3.jpg

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA III

I miejsce - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "SZKOŁA 707", ul. Myśliwska 15 C, Karpacz
II miejsce - Zespół Szkół Specjalnych, Nowe Czarnowo
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Hemara 15, Warszawa

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA IV

I miejsce - Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego, ul. T. Kościuszki 24, Kutno
II miejsce - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Brygady Pancernej im. Boh Westerplatte, ul. Wzgórze Wolności 3, Kartuzy
III miejsce - Technikum TEB Edukacja, ul. J. Słowackiego 7, Wałbrzych
III miejsce - Zespół Szkół Ekonomicznych im. W. Stysia, ul. Ks. Agnieszki 2, Świdnica

kat4.jpg
Pisanie osoba

PRACE LITERACKIE - KATEGORIA III

I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego, Natolin 59
II miejsce - Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej, ul. Częstochowska 27, Niechcice
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Pelczara 3, Rzeszów

PRACE LITERACKIE - KATEGORIA IV

I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. F. Fabianiego, ul. Armii Krajowej 30, Radomsko
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – nie przyznano

Dokument z Pen
 
wody koloru farby

ŚWIAT I JA

  1. Jesienna edycja 2021 Wielkiego Testu Edukacyjnego „ŚWIAT i JA” przebiega pod hasłem:


„JA W PRZYSZŁOŚCI”

Nasze życie nie wygląda już tak jak jeszcze pięć lat temu. Zmiany w środowisku. Nowe technologie. Nowe trendy. Nowe podejście do otaczającego nas świata. A w tym wszystkim my. Czy za dwadzieścia lat nadal będziemy tacy sami? Czy telefon zastąpi hologram? Czy znikną samochody? Czy spełnimy swoje marzenia?

Przedstaw swoją pracą jak wyobrażasz sobie przyszłość… swoją, najbliższych, całego świata.

2. W roku szkolnym 2021/2022 Wielki Test Edukacyjny "ŚWIAT i JA" przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:

KAT. 1– uczniowie klas I-III szkół podstawowych,

KAT. 2– uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych,

KAT. 3– uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych,

KAT. 4 – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

3. W Wielkim Teście Edukacyjnym uczeń może wykonać pracę w jednej lub w obu wymienionych poniżej kategoriach prac konkursowych:

- praca plastyczna (KAT. 1-4) np.: praca malarska, rysunek, kolaż, plakat, wyklejanka, zestaw fotografii (format  od A5 do A3)

- praca pisemna (KAT. 3-4) np.: praca albumowa, sprawozdanie, reportaż, opowiadanie, wiersz itp. (format A4)

4. Każda placówka edukacyjna może zgłosić do konkursu dowolną liczbę osób.

5. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać: szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe różnych typów, szkoły techniczne i zawodowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury i inne placówki edukacyjno-opiekuńcze.

6. Prawo uczestnictwa mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10,00 zł od osoby. Jeśli ten sam uczeń wykonuje pracę w obu wymienionych kategoriach opłata wynosi 15 zł za obie kategorie prac konkursowych. Wpłaty mogą pochodzić m.in. od osób prywatnych (nauczycieli, opiekunów, rodziców), firm, Komitetów Rodzicielskich, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność kulturalno-oświatową. Wpłat można dokonywać przelewem na konto lub przekazem pocztowym na adres Organizatora w tytule przelewu wpisując nazwę konkursu (ŚWIAT I JA) i dane szkoły:

15 1050 1025 1000 0090 9604 1638

ING Bank Śląski

7. Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty oraz pracami konkursowymi należy przesłać do 30 listopada 2021 r. listownie lub mailowo na adres Organizatora Wielkiego Testu Edukacyjnego:

„ŚWIAT I JA”

Biuro Doradztwa „RATIO”

Dębówka 48F, 05-870 Błonie

kontakt@wielkitestedukacyjny.com

Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem wykonawcy, tytułem, nazwą i adresem szkoły oraz kategorią wiekową uczestnika. Prace oceniać będzie pięcioosobowe Jury Wielkiego Testu Edukacyjnego, składające się z nauczyciela plastyki, nauczyciela nauczania początkowego, autora książek dla dzieci i młodzieży, psychologa szkolnego i ucznia starszych klas szkoły podstawowej.

8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

9. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 stycznia 2022 r. i przesłane wraz z nagrodami listownie na adres szkoły.

10. Na laureatów I i II miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Na laureatów III miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody książkowe. Wszyscy uczniowie w szkole otrzymają dyplomy uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień krajowych oraz nagród rzeczowych.

11. Nauczyciel odpowiedzialny w szkole za organizację Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzyma zaświadczenie o zaangażowaniu i aktywności w Wielkim Teście Edukacyjnym.

12. Najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają dyplomy okolicznościowe i nagrody rzeczowe. Szkoły laureatów Wielkiego Testu Edukacyjnego otrzymają dyplomy okolicznościowe.


 
 

PRACE LAUREATÓW EDYCJI 2021
"WAŻNE... NAJWAŻNIEJSZE"

kat 1.jpg

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA I

I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 80 im. K. Makuszyńskiego, ul. Pogodna 84, Poznań

II miejsce -  Filialna Szkoła Podstawowa w Korytnicy

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 22 im. B. Prusa, ul. Rzeckiego 10, Lublin

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA II

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dr K. Ptaszyńskiego, ul. Działowa 1, Hajnówka

II miejsce - Zespół Szkolno - Przedszkolny im. F. Jujki, ul. Główna 37, Stary Targ

III miejsce - Szkoła Podstawowa, ul. bp M. Kozala 3, Janikowo

kat 2.jpg
kat 3.jpg

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA III

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II, ul. Harcerska 9, Ząbki

II miejsce - Zespół Szkół Publicznych, ul. Wojska Polskiego 19A, Łęknica

III miejsce – nie przyznano

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA IV

I miejsce - Branżowa Szkoła I st. Nr 22, ul. Polanki 122, Gdańsk

II miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Plac Wolności 7B, Cieszyn

III miejsce - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wł. Reymonta, pl. Kościelny 2, Bierutów

III miejsce - Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego, ul. T. Kościuszki 24, Kutno

kat 4.jpg
Trzymać książkę

PRACE LITERACKIE - KATEGORIA III

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Gwiaździsta 2, Głogów

II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Natolinie

III miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego, ul. Szkolna 1, Libiąż

PRACE LITERACKIE - KATEGORIA IV

I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, ul. Dąbrowskiego 6, Zduńska Wola

II miejsce - II Liceum Ogólnokształcące Im. J. Chreptowicza, ul. Rosłońskiego 1, Ostrowiec Świętokrzyski

III miejsce - V Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta, ul. Traugutta 52 a, Radom

Czytając książkę
 

PRACE LAUREATÓW EDYCJI 2020
"DZIWNY ROK"

kat1.jpg

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA I

I miejsce - Filialna Szkoła Podstawowa, Korytnica 24

II miejsce -  Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65, Ostrowiec Świętokrzyski

III miejsce - Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Oświęcimska 51, Tychy

wyróżnienie - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Osiedle Zielone 1A, Sokółka

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA II

I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. A. Mickiewicza, ul. Kopernika 13, Słupca

II miejsce - Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, ul. Gołębia 8, Poznań

III miejsce - Zespół Szkolno – Przedszkolny, Szczyrzyc 123

kat2.jpg
KAT3.jpg

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA III

I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. A. Mickiewicza, ul. Kopernika 13, Słupca

II miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Osiedle Zielone 1A, Sokółka

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Harcerska 9, Ząbki

wyróżnienie - Szkoła Podstawowa nr 16 z oddziałami integracyjnymi, ul. M. Konopnickiej 56, Dąbrowa Górnicza

PRACE PLASTYCZNE - KATEGORIA IV

I miejsce - CXIV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 31, ul. Felińskiego 13, Warszawa

II miejsce - Zespół Szkół Agrobiznesu, ul. Parkowa 2, Człuchów

III miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej, ul. M. Skłodowskiej - Curie 9, Świebodzice

wyróżnienie

- V Liceum Ogólnokształcące im. A. Struga, ul. Górnych Wałów 29, Gliwice

- Prywatny Zespół Szkół, ul. Harcerska 4, Czarnków

KAT4.jpg
Maszyna do pisania Klawisze

PRACE LITERACKIE - KATEGORIA II

I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Bpa. Wojciecha Tomaki, Trzebownisko 965

II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Korczaka, ul. 1 Maja 42, Nidzica

III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów, ul. Kaliska 52, Nowe Skalmierzyce

wyróżnienie

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika, ul. Letnia 1, Wągrowiec

PRACE LITERACKIE - KATEGORIA III

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. L. Teligi, ul. Cylkowskiego 5, Gdynia

II miejsce - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "SZKOŁA 707", ul. Myśliwska 15 C, Karpacz

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Strzelców Bytomskich 1, Pyskowice

ułożone Książki
Kobieta trzyma książkę

PRACE LITERACKIE - KATEGORIA IV

I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, ul. Dąbrowskiego 6, Zduńska Wola

II miejsce - I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół im. J. Piłsudskiego, ul. Długa 35, Garwolin

III miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, ul. 11 Listopada 2a, Piastów

wyróżnienie

- Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, ul. 11 Listopada 2a, Piastów

- I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego, ul. Sienkiewicza 2, Cieszyn

- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, ul. Kowalskiego 3, Puławy