Education Books Bookshelfs

WIELKI TEST EDUKACYJNY
— ROZWIJAJ SIĘ Z NAMI!

 

KONKURSY I TESTY

WIELKI TEST EDUKACYJNY
Tu znajdziesz aktualne informacje o naszych konkursach i testach.
Zaglądaj tu jak najczęściej i bądź na bieżąco!

wody koloru farby

ŚWIAT i JA
Konkurs prac plastycznych i pisemnych
Edycja 2020 przebiega pod hasłem"Dziwny rok"

   11 GRUDNIA 2020 r.

„DZIWNY ROK”
Rok 2020 jest najdziwniejszy ze wszystkich w XXI wieku. Nasze życie codzienne, relacje z innymi, sposób spędzania czasu oraz nasze możliwości rozwoju bardzo się zmieniły. W jaki sposób ten rok wpłynął na Ciebie, Twoich bliskich i cały świat? Czy jest to dla Ciebie czas stracony czy raczej czas większych możliwości? Jak wygląda życie Twoje i innych w tych nietypowych czasach?
Przedstaw swoją pracą: jaki dla Ciebie jest ten dziwny rok?

Orang roślin

PLANETA I ŻYCIE

26 LUTEG 2021 r. - termin nadsyłania zgłoszeń

Konkurs testowy na platformie edukacyjnej z biologii.

Miłujcie świata

MORZA I LĄDY

26 LUTEGO 2021 r. - termin nadsyłania zgłoszeń

Konkurs testowy na platformie edukacyjnej z geografii Polski i świata.

Studenci chemii

ODKRYCIA I REAKCJE

26 LUTEGO 2021 r. - termin nadsyłania zgłoszeń

Konkurs testowy na platformie edukacyjnej z chemii.

 

"Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski."

Benjamin Franklin

Wielki Test Edukacyjny

Kursy naukowe
 

Kontakt

BIURO DORADZTWA "RATIO"

Dębówka 48F, 05-870 Błonie

(+48) 503 044 471

Pisanie listów
 
Adult Students

FAQ

 

Kto może zgłosić uczestników do konkursu?

Uczestników do konkursu mogą zgłaszać: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe różnych typów, szkoły techniczne i zawodowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury i inne placówki edukacyjno-opiekuńcze.

W jaki sposób można zgłosić uczestników do konkursu?

Należy przesłać kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres Organizatora Wielkiego Testu Edukacyjnego:
Biuro Doradztwa „RATIO”
Dębówka 48F, 05-870 Błonie
bądź mailem na adres korespondencyjny:
wielkitestedukacyjny@gmail.com

Ile prac w Konkursie "ŚWIAT i JA" może wykonać jeden uczestnik?

Uczestnik w swojej kategorii wiekowej może wykonać jedną pracę pisemną i/lub jedną pracę plastyczną.

Jaka jest opłata za udział w konkursie?

Opłata za udział  w Konkursie "ŚWIAT i JA" wynosi 10 zł za każdego uczestnika w danej kategorii wiekowej. Jeśli uczestnik w ramach jednej kategorii wiekowej wykonuje pracę pisemną i pracę plastyczną opłata za niego wynosi 15 zł. Prace są oceniane oddzielnie.

Opłata za udział w Konkursach "MORZA i LĄDY", "PLANETA i ŻYCIE" i "ODKRYCIA i REAKCJE" wynosi 10 zł za każdego uczestnika w danej kategorii wiekowej.

Jakie są dozwolone techniki wykonania pracy konkursowej?

Praca pisemna to tekst i elementy graficzne np.: praca albumowa, sprawozdanie, reportaż, opowiadanie, może zawierać rysunki, zdjęcia, wycinki, wyklejanki itp. (format A4, maksymalnie 10 kartek)

Praca plastyczna np.: praca malarska, rysunek, kolaż, plakat, wyklejanka, zestaw fotografii itp. (format  od A5 do A3)

Kiedy i w jaki sposób otrzymamy wyniki i nagrody?

Wyniki Konkursu "ŚWIAT i JA" zostaną ogłoszone do dnia 31 stycznia 2021 r. i wraz z nagrodami zostaną przesłane listownie na adres szkoły.


Wyniki Konkursów "MORZA i LĄDY", "PLANETA i ŻYCIE" i "ODKRYCIA i REAKCJE" zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2021 r. i wraz z nagrodami zostaną przesłane listownie na adres szkoły.

W jakiej formie przeprowadzony będzie test konkursowy?

Test konkursowy "MORZA i LĄDY", "PLANETA i ŻYCIE" i "ODKRYCIA i REAKCJE" odbędzie się online na platformie edukacyjnej. Test składał się będzie z 24 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru i pytań otwartych oraz jednego pytania opisowego.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 by Wielki Test Edukacyjny. Stworzone przy pomocy Wix.com